Den kylda bänkmontern BLOCK med en inbyggd enhet är idealisk för presentation och försäljning av kylda produkter. BLOCK-fjärrversionen har enheten placerad utanför på ett maximalt avstånd av 2 meter från montern.