Justering av priser i tryckt katalog för 2023 p.g.a rådande Eurokurs.

Vi är tyvärr nödgade att justera våra priser med fem procent i den tryckta katalogen p.g.a rådande valuta situation. De nya priserna börjar gälla from 4 September 2023. Inneliggande order och offerter berörs ej. OBS! priserna online är redan höjda med 5% så justeringen gäller endast den tryckta katalogen.