Porkkas nya rum, UCR är utformade för att kunna passa i alla typer av utrymmen. Rummen är utformade och tillverkade i våra egna fabriker i Finland och varje rum kan anpassas efter kundens behov. UCR kan hantera flera olika vinklar och oregelbundna former. Vi kan även tillverka UCR med sluttande tak.

Maximerar användningen av installationsutrymmet

UCR är som bäst i krävande områden; bland annat kan rummens stödkonstruktioner och rörledningar för kylning roteras genom design. UCR:s frysrumsversion med tjocka isoleringsmaterial tillåter en högre arbetstemperatur.

Få mer kylkapacitet med ett extra kylaggregat

Tillgänglig som anslutningsklar modell. Rummet kan kyla upp till 22 m3 med ett kraftfullt kylaggregat. Ytterligare kylaggregat kan läggas till för större rum. Med andra ord få mer kylkapacitet med ett extra kylaggregat.

Dörrar som du vill ha dem

UCR-dörralternativ inkluderar dörrar med gångjärn eller skjutdörrar för kyl- och frysrum. Det finns även dörrar med dubbla blad på begäran. Du hittar mer information i vårt tekniska datablad för dörrar. Dörrarna tillverkas i samma fabrik som väggelementen och är utformade för tung användning.

Välkommen att höra av dig till Colia som är leverantör av högpresterande professionella kylskåp, frysskåp, frysrum, kylrum och övrig kylutrustning.