Festivo Finland Oy har tillsammans med Huurre Group Oy genomfört en affär där Porkka Finland Oy och dess dotterbolag blivit en del av Festivo. Affären gäller Porkka Finland Oy, Porkka Scandinavia AB, Porkka Norge AS och Porkka UK Ltd. Förutom i Finland är den nya organisationen verksam i Sverige, Norge och Storbritannien. Varumärkena Festivo, Colia och Porkka förblir oförändrade.

Äntligen så är vi klara med upphandlingen.

Bolagen har en gemensam historia, vilket var en bidragande motivering till affären. Tack vare affären är vi en stark och konkurrenskraftig finländsk tillverkare av kyl- och frysutrustning på dom marknader som för oss är viktiga.

Fusionen för med sig synergieffekter som märkbart kommer att förbättrar vår konkurrenskraft. Genom att slå ihop funktioner blir vår verksamhet effektivare och vår service nivå till våra kunder förbättras.Tack vare integrerad produktutveckling har vi utmärkt kapacitet att fylla skärpta krav för att bidra till klimatsäkringen.

Den nya organisationen består av kända och högklassiga varumärken och har omfattande samarbetsnätverk i de nordiska länderna. Festivos och Porkkas produkter är avsedda för professionellt bruk och bägge har lång erfarenhet i branschen. I och med sammanslutningen har Festivo fyra specifika affärsområden inom kylförvaring:

1. Kylutrustning för hushåll

2. Kylutrustning för kommersiellt bruk

3. Medicin- och laboratoriekylskåp

4. Kyl- och frysrum

Koncernen Festivo är specialiserad på tillverkning av kyl- och frysutrustning. Festivo OY består efter affären av Suomen Kotikylmiö Oy:s och Porkka Finland Oy:s undergrupper. Som moderbolag fungerar Festivo Finland Oy.Festivo har försäljningsföretag i Sverige, Norge och Storbritannien. Företagens sammanlagda omsättning uppgick i fjol till drygt 50 miljoner euro, och tillsammans sysselsätter de nästan 300 personer. Verksamheten i de företag som affären omfattar fortsätter tills vidare oförändrad. Varmt välkommen att höra av dig till Colia om du har frågor.