Vi vill härmed informera att vi på grund av  fortsatt kraftigt stigande råvarupriser på (stålplåt, aluminium, plast etc ), är nödgade att justera våra priser med +10 procent på nuvarande katalogpriser. Gäller ej Kapitel (9) kyldiskar & väggkylar  OBS! Endast webversionen  av kapitel (9) har uppdaterade priser.

Naturligtvis berörs ej inneliggande order och offerter. Vi hoppas och tror att ni har överseende med vår situation och tackar för ert förstående och goda samarbete.

Med vänlig hälsning
Ulrik Hansson
VD